تماس با ما

تکنولوژی به سرعت در حال تغییر است و ما همراره پیشتاز خواهیم ماند،با ما تماس بگیرید و از کسب و کار خود بگویید.

همکاری

با همکاری و بکارگیری تجارب و تخصص یکدیگر ارزش جدیدی را خلق کنیم. اگر ایده ای جدید را در ذهن دارید، با ما تماس بگیرید.

فنی و پشتیبانی

تیم شِیدِر وب همواره پاسخگوی سوالات فنی و تخصصی شما قبل و بعد از فروش خواهد بود.

فروش

روند طراحی و اجرای هر پروژه بسته به وسعت و پیچیدگی آن، متفاوت است، برای بهرهمند شدن از روند طراحی و اجرا، مختص پروژه شما با ما تماس بگیرید.

info@shaderweb.com
Shaderwebviz@gmail.com
370 41 20 0912 98+